Juan Samuel Authentic Jersey  Firemný a life coaching, kurzy a školenia, SASHA COACH
Chcem coaching zadarmo
 • Rozviňte váš potenciál
 • Uskutočnite zmenu
 • Spoznajte samých seba
   
Viac
 • Zrýchlite dosahovanie cieľov
 • Zlepšite time management
 • Rozvojom manažmentu zlepšite výsledky firmy
Viac
 • Vedenie ľudí prostredníctvom coachingu
 • Tréningy osobnostného rozvoja
   
Viac


96% klientov dosiahne svoj úspech*

15 ročné skúsenosti vo vzdelávaní manaŽérov

Koučingom SPOznávate VAŠE zdroje a dosiahnete úspech

 

REFERENCIE
STANISLAVA
GAJDOŠOVÁ
manažér

 

LEAF

„Coaching s Alexandrou bol – ako píše G.K. Chesterton – ako keď sa vydáte objaviť novú zem a potom zistíte, že ste pristáli doma. Bolo mi veľkým potešením a privilégiom mať na ceste za sprievodcu osobu, ktorej naozaj záleží na vašom osobnom raste a ktorá dokáže majstrovsky klásť otázky tak, že sa uvidíte ako v zrkadle.“
Viac


Máte záujem o služby? Chcete vedieť viac?
Kontaktujte nás